Home » Headline, Kitos temos, Uncategorized, Verslas&Ekonomika

“Sėkmės principai” [2dalis]

16 January 2011 4,181 views No Comment

“Sėkmės principai” [1 dalis] tęsinys.

Sėkmės principas numeris vienas

„Nuolatinis tobulėjimas, nuolatinis progresas“ 「常に改善、常に前進」

„Kaizen“ terminas, reiškiantis tobulėjimą, yra vienas iš geriausiai žinomų japonų kalbos žodžiųverslo pasaulyje. Kai kas gali sakyti, kad „tobulėjimas“ yra nuvalkiotas žodis verslo leksikoje, tačiau jis ir ateityje išliks vienu svarbiausiu verslo sėkmę lemiančiu faktoriu. Nuolatinis tobulėjimas yra kasdieninio progreso šaltinis. Dėka gilesnio ir platesnio mąsto interneto skvarbos į visuomenę, nėra abejonių, kad ateityje dar labiau išaugs nuolatinio tobulėjimo svarba. Siekiant sėkmingo verslo, reikalinga ateities vizija. Tai turbūt galima pasakyti apie bet kokį verslą, tačiau internetiniame versle ateities vizija turi lemiamą reikšmę. Tačiau dėl ateities neapibrėžtumo yra itin sudėtinga suformuoti verslo viziją. Dėl šios priežasties verslo kompanijos kuria strategijas, skirtas neapibrėžiamai ateičiai. Šias strategijas galima išskirti į du tipus.

Pirma, strategija paremta „darvinistiniu požiūriu“. „Google“ naudoja būtent šią strategiją. Savo veiklos modeliu Google yra kur kas panašesnė į tyrimo centrą ar universitetą, nei įprastą verslo kompaniją. Google dirba genialūs inžinieriai, išvystę daugybę revoliucinių paslaugų bei joms palaikyti skirtų sistemų, kurios vieną po kitos pristatomos vartotojams. Tačiau net jeigu šios paslaugos ar sistemos yra sukurtos genijų, tai dar negarantuoja pasisekimo vartotojų tarpe. Kaip yra elgiamasi tokiu atveju? Google paprasčiausiai greitai atsisako ir sustabdo tų paslaugų diegimą, kurios nesulaukia deramo vartotojų pripažinimo. Iš principo šios paslaugas paliekamos natūraliai atrankai internete, todėl tai vadinama darvinistiniu požiūriu. Galbūt nėra tinkamas išsireiškimas, tačiau ši strategija panaši į atsitiktinę sėją, kuomet pasėjus sėklas stebima kurios iš jų sėkmingai sudaigins daigus.

Rakuten naudoja visiškai priešingą strategiją. Iš JAV investicinės bankininkystės lyderių yra tekę girdėti, kad „rakuten veiklos principai yra labai panašūs į Microsoft“. Sutinku su šiuo teiginiu. Microsoft strategija puikiausiai galima pažinti žvelgiant į Windows operacinės sistemos tobulinimo istoriją iki pasirodant operacinei sistemai VISTA. Kad ir kaip pozityviai žiūrėtumėme į pirmąsias Windows operacines sistemas, vertinant naudojimo patogumą, jos akivaizdžiai atsiliko nuo Mac operacinės sistemos. Tačiau Microsoft ją nuolat tobulindama sugebėjo pasiekti, kad absoliuti dalis vartotojų naudojasi Windos operacinėmis sistemomis.

Beje, pirmą kartą pardavime pasirodžius Xbox daugkas šią žaidimo konsolę vertino skeptiškai. Jeigu Microsoft strategija būtų paremta darvinistiniu požiūriu, kur viskas paliekama natūraliai atrnkai, reikia manyti, kad Xbox jau seniai turėjo būti išnykęs iš šio pasaulio. Tas pats liečia ir MS-DOS bei Explorer 1.0 versiją, kurie buvo nevykusi. Tačiau Microfost kantriai dirbo tobulindama savo produktus. Milžiniškas Xbox360 populiarumas JAV bei Europoje bei Internet Explorer rinkos dalis paieškos sistemose, leidžia teigti, kad Microsoft naudojo sėkmingą strategiją. Jų veikos metodas, pagrįstas principu – tobulinti produktą ar paslaugą tol kol nugalėsi.

Mes taip pat vadovaujamės tokia pačia metodologija. Nežinau kiek šimtų parduotuvių ir kompanijų aplankė pirmieji šeši Rakuten darbuotojai lakstydami iš vienos vietos į kitą, bet faktas, kad pavyko prisikviesti 4-5 parduotuves reiškė, jog sėkmės tikimybė daugių daugiausiai lygi vienam ar dviem procentams. Tačiau aš negalvojau, kad tai tik penkios parduotuvės. Su Rakuten nusprendė dirbti net penkios parduotuvės. Argi tai nėra fantastiškas pasisekimas. Net jeigu tai tik penkios parduotuvės, sprendimas ateiti į Rakuten ichiba reiškė, jog šiam sprendimui yra tam tikros priežastys. Nulį, kad ir kiek dauginsi iš kitų skaičių vis tiek liks nulis. Tačiau jeigu būtų du ar trys, palaipsniui tobulėjant galima pasiekti kur kas didesnius skaičius.

Sistemiškai tobulinant savo produktą ar apslaugas horizonte pasimato ir kiti tobulintini aspektai. Šis procesas nuolat kartojasi. Nuolatinis tobulėjimas yra mūsų požiūris į ateitį. Šis požiūris išlieka nepakitęs ir dabar. Aš tai vadinu tobulinimo modeliu. Nebūtina, kad nuo pat pradžių tam tikra paslauga staigiai išplistų. Lėtas startas yra gerai. Tačiau būtinas tęstinumas.

Edison yra sakęs, kad genialumas – tai 99 proc. prakaito ir 1 proc. įkvėpimo. Manau, kad tai nepaneigiama tiesa. Turbūt neverta kalbėti apie įkvėpimo svarbą, tačiau asmuo sugebantis tą idėją ištobulinti yra tikrų tikriausias genijus. Nepasitenkinimas esama padėtimi ir nuolatinis tobulėjimas, nuolatinis progresas yra svarbiausia sėkmės formulės dalis, atvedusi Rakuten į esamą situaciją. Pripažįstu, kad sugebėjimas nuspėti ateitį versle labai svarbus, tačiau to tikrai nepakanka. Tobulėjimas yra į ateitį žmogaus lekiančio esminis galingas variklis.

Tikėjimas ateities vizija

Rakuten pradėtas verslas, „interneto erdvėje veikiantis prekybos molas“ yra veikos sritis, kurioje kur kas anksčiau nei mes savo koją bovo įkėlusios didžiosios Japonijos korporacijos. Tačiau jos susidūrė su įvairiais keblumais. Esminė didžiųjų korporacijų nesekmės priežastis slypėjo pernelyg aukštuose paslaugos teikimo kaštuose. Parduotuvės įkėlimo į mūsų Rakuten ichiba mokestis pasak kai kurių asmenų yra vienas kertinių mūsų sėkmės akmenų.

Prieš 10 metų parduotuvės įkėlimo į internetinės prekybos molą kaštai buvo nepaprastai aukšti. Pavyzdžiui viena iš didžiųjų korporacijų, vien tik už įregistravimą paslaugos sistemojeą prašė 1,000,000 jenų (apie 30 tūkstančių litų), mėnesis sistemos naudojimo mokestis siekė 300,000 jenų (apie 9 tūkstančius litų). Negna to, nuo pardavimų būdavo sumokama 10 procentų marža. Kitos kompanijos taip pat taikė panašią strategiją ir mokesčius. Savo veiklos pradžioje Rakuten nustatė mėnesinį 50,000 jenų (apie 1500 litų) mokestį. Taip pat klientams buvo suteiktas nemokamas parduotuvės įregistravimas, o pardavimai visiškai neapmokestinti jokiomis maržomis. Kitaip tariant sumokėjus fiksuotą mėnesinį 50,000 jenų mokestį, galėjai be didesnių išlaidų atsidaryti savo parduotuvę Rakuen ichiba erdvėje.

Internetiniame prekybos mole neegzistuoja įprastinės parduotuvės erdvės apribojimai. Pakanka prie interneto prijungto asmeninio kompiuterio ir jūs galite iš bet kurios pasaulio vietos atsidaryti savo parduotuvę. Žiūrint iš parduotuvių steigėjų pozicijos, ar tu gyventum Tokijo Aoyama rajone ar Hokkaido žvejų miestelyje, reiškia, kad abu turite tas pačias prekybos sąlygas. Tai yra šio verslo stiprybė, bet tuo pačiu metu gali būti ir trūkumas.

Svarstant iš vartotojų pozicijos, internete yra galybė internetinių parduotuvių. Kaip iš tos daugybės nesuskaičiuojamų puslapių atsirinkti savo mėgstamiausią parduotuvėlę.

Interneto virtualioje erdvėje, parduotuvės atidarymo „vietos“ gerumą ar blogumą nulemia, koks skaičius vartotojų ją žino. Tuo metu parduotuvių steigėjams dažnai sakydavau, kad Rakuten ichiba padarysiu Ginzos ketvirto kvartalo sankryža. (pati brangiausia, žinomiausia Japonijoje prekybinė vieta)

Sprendimo raktas yra internetinio puslapio lankytojų skaičius. Pavyzdžiui šiuo metu Rakuten ichiba pagrindiniame puslapyje kasdien vidutiniškai yra apie keturi milijonai du šimtai tūkstančių prisijungimų. Kitaip tariant, kiekvieną dieną apsilanko keturi milijonai du šimtai tūkstančių vartotojų. Šiuo metu galiu tvirtai pasakyti, kad Rakuten Ichiba lankytojų srautu ne tik niekuo nenusileidžia, bet ir daugybę kartų pralenkė Ginzos ketvirto kvartalo sankryžą. Šis lankytojų srautas generuojamas dėka aukšto Rakuten žinomumo Japonijoje.

Siekiant pakelti žinomumo lygį, pirmiausiai reikia padidinti parduotuvių skaičių. 128 milijonų japonų interesų sritys yra daugialypės. Siekdamas sutraukti kaip galima daugiau vartotojų, stengiausi suburti kaip galima daugiau parduotuvių steigėjų. Tai yra savaime aiški aksioma, kad ten kur susibūrę daugiau parduotuvių renkasi ir klientai. Savo ruožtu galima tikėtis itin stiprios sinergijos tarp parduotuvių plėtros ir lankytojų srauto augimo.

Iternetiniame pasaulyje, prekybos molas, kuris pirmas sugebės sukurti pagrindus šiai sinergijai neabejotinai bus „pasmerktas“ sėkmei. Siekiant galutinės pergalės, pirmiausiai reikia visomis išgalėmis stengtis išplėsti paduotuvių ratą savo prekybos mole. Pergalę ar pralaimėjimą lemia greitis. Būtent todėl, tuo metu bovu nustatytas fiksuotas mėnesinis 50,000 jenų mokestis. 50,000 jenų per mėnesį – suma, kuri nėra ypatingai didelė našta personalinės įmonės savininkui. Kompanijos lygmenyje, pakanka poskyrio vadovo sprendimo dėl šių išlaidų skyrimo internetinei prekybai. Aukštesnei sumai dažniausiai reikalingas aukštesnis nei skyriaus vadovo patvirtinimas.

Rakuten žmogiškųjų išteklių ir serverio kaštai sudarė panašią sumą. Tuo metu, supratome, kad jeigu įvyks nepaprastai sparti parduotuvių dalyvių skaičiaus plėtra Rakuten ichiba, fiksuotas mėnesinis 50,000 jenų parduotuvės išlaikymo mokestis turės būti peržiūrėtas. Reikėjo galvoti apie galingo serverio įsigijimą ir investicijas į visą sistemą.

Rakuten ichiba pradžioje pakako vos keletos serverių kompanijos ofise. Šiuo metu Rakuten naudoja ne vieną ir ne du tūkstančius serverių. Pavyzdžiui vienas mūsų duomenų centras užima maždaug vieno biurų pastato plotą. Pastato viduje, siekiant, kad kompiuteriai veiktų kaip galima efektyviau yra palaikoma truputį žemesnė temperatūra nei įprasta. Kaskart pasilankius toje vėsioje erdvėje, žvelgdamas į keletą tūkstančių tyliai dirbančių kompiuterių vaizdą, mane apima pagarbi baimė. Nors interneto negalima fiziškai pamatyti akimis, tačiau tuo metu galima realiai pajusti kokia visgi milžiniška erdvė yra internetas. Vien tik mums savo versle yra reikalingas kvapą gniaužiantis kompiuterių skaičius. Tačiau net ir tas kiekis, žengiant į pasaulinę rinką, tėra tik lašas jūroje.

Kalba šiek tiek nukrypo į šalį, tačiau galite įsivaizduoti kokios milžiniškos investicijos buvo skirtos serveriamsper šiuos dešimt metų. Šiaip ar taip pirmoje serverio pirkti važiavau į Akihabara elektronikos rajoną. Tai uvo mūsų pati pradžia ir būtent todėl galėjome nustatyti sunkiai įsivaizduojamą tik 50,000 jenų mėnesinį mokestį Rakuten ichiba dalyviams.

Prašome palikite savo komentarą!

Palikite savo komentarą žemiau taip pat galima nuoroda savo svetainės. Galite prenumeruoti komentarus naudodamiesi RSS paslauga.

Rašydami komentarus išlikite kultūringi. Nenuklyskite toli nuo temos. Brukalai nepageidaujami.

Galite naudoti šiuos HTML kodus:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Šiame tinklaraštyje galima naudoti Gravatar simbolius. Galite užregistruoti savo Gravatar.

Japonija, kelionės, keliauti, bilietai, verslas, ekonomika