Home » Featured, Verslas&Ekonomika

Naujoji Japonijos ekonomikos augimo strategija 「新成長戦略」

1 August 2010 8,010 views 9 Comments

Naujoji Japonijos ekonomikos augimo strategija

Japonija visame pasaulyje garsėja kaip mokslo ir technologijų šalis. Automobilių, elektronikos, puslaidininikių, geležies ir plieno apdirbimo, chemijos, vaistų pramonės šakos yra vienos kertinių Japonijos ekonomikoje, ypač kalbant apie eksporto potencialą. Visgi kertine Japonijos ekonomikos šerdimi išlieka paslaugų sektorius, kuriame, 2009 metų duomenimis, dirbo daugiau apie 68% darbo rinkos dalyvių. Pagrindinės paslaugų sferos šakos yra bankininkystės, draudimo paslaugų, telekomunikacijų, transporto, nekilnojamo turto bei didmeninės ir mažmeninės prekybos sektoriai.

1990-aisiais metais sprogus milžiniškam nekilnojamo turto kainų burbului, Japonijos ekonomika išgyveno milžinišką smūgį. Tik 2000-ųjų viduryje stagnuojanti ekonomika parodė pirmuosius atsigavimo ženklus. Gana trumpas trijų-ketverių metų ženklesni ekonomikos augimo laikotarpis pirmiausiai sietinas su struktūrinėmis reformomis, kurių ėmėsi charizmatinis ministras pirmininkas Jyunichiro Koizumi. Deja, 2008 metų rugsėjo mėnesį prasidėjusi nauja fiansinė krizė, sustabdė beįsibėgėjantį ekonomikos garvežį.

Japonai visuomet garsėjo strateginiu planavimu, siekiant reaguoti į naujais besiklostančias sąlygas bei stengiantis numatyti naujas ekonomikos vystimosi kryptis ir tendencijas. Todėl 2010 metų birželio mėnesį Japonijos ministrų kabinetas paskelbė „Naujosios Japonijos ekonomikos augimo strategijos“ metmenis, kuriuose pirmiausiai įvertinama susiklosčiusi situacija bei išdėstomi artimiausio dešimtmečio tikslai. Dokumentas yra 92 puslapių apimties, todėl čia apžvelgsiu pagrindinius naujojoje strategijoje išdėstytus ekonomikos augimo aspektus.

Strategijos formavimo principai

Japonijos naujoji ekonomikos augimo strategija formuojama, remiantis šiais principais:
1. Ekonomikos šakos, kuriose galima geriausiai išnaudoti sukauptą patirtį bei žinias
 ・Aplinkos apsauga
 ・Energetika
 ・Sveikatos apsauga
2. Papildomos ekonomikos augimo sritys
 ・Azijos regionas
 ・Turizmas
 ・Regionų ekonomikos gaivinimas bei efektyvesnis resursų išnaudojimas
3. Sąlygos, kuriomisa remiantis galima tikėtis sėkmingo ekonomikos augimo
 ・Mokslas ir technologijos
 ・Telekomunikacijų technologijos
 ・Darbo rinkos dalyvių kompetencija
 ・Finansai

 Naujoje Japonijos ekonomikos augimo strategijoje iki 2020 metų keliami tikslai

1. Aplinkos apsauga ir energetika
 ●Daugiau nei 440 mlrd. eurų vertės naujos rinkos sukūrimas, susijusios su aplinkos apsaugos ekonomikos šaka
 ●1,4 mln. naujų darbo vietų
 ●Naudojantis privačių kompanijų technologijomis, sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo emisijas daugiau nei 1 mlrd. 300 milijonu tonų

2. Sveikatos sfera
 ●Su medicinos, slaugos, sveikatos paslaugų sfera susijusių pamonės šakų vystymas ir naujos maždaug 440 mlrd. eurų vertės rinkos sukūrimas
 ●2,8 mln. naujų darbo vietų

3. Azijos regiono ekonomika
 ●Azijos Ramiojo vandenyno laizvosios prekybos zonos sukūrimas
 ●Vidaus reformos, nukreiptos į žmonių, prekių/paslaugų ir pinigų mobilumo padidinimą, siekiant sukurti vieningą Azijos ir Ramiojo vandenyno rinką
 ●Ekonomikos augimo perspektyvos sietinos su Azijos regiono šalių gyventojų pajamų padvigubėjimu

4. Turizmas bei į regionus nukreipta ekonomikos gaivinimo politika
 ●Iki 2020 metų Japoniją aplankančių turistų skaičių padidinti iki 25 milijonų per metus (šiuo metu truputį mažiau nei 10 milijonų)
 ●Laukiamas ekonominis efektas apie 88 mlrd. eurų
 ●5,6 mln. naujų darbo vietų
 ●Efektyvesnis regionų resursų išnaudojimas, siekiant sustiprinti regionų ekonominę būklę
 ●Strateginės investicijos į šalia didžiųjų miestų esančių uostų, oro uostų, kelių ir kt. infrastruktūrą.
 ●Iki 2020 metų iki 50 proc. pakelti apsirūpinimo maisto produktais lygį (食料自給率)
 ●Padvigubinti žemės ūkio, miškų, žuvininkystės ir maisto produktų eksporto apimtis iki 8,8 mlrd. eurų (iki 2017 metų)
 ●Padvigubinti namų renovacijų rinkos apimtis
 ●Sumažinti gyvenamojo būsto, kuris pilnai neatitinka žemės drebėjimų apsaugai keliamų reikalavimų, procentą iki penkių procentų

5. Mokslas ir technologijos
 ●Pasaulyje lyderio pozicijas užimančių, „žaliųjų inovacijų“ bei „gyvenimo kokybės inovacijų“ technologijų kūrimas
 ●Padidinti pasaulyje savo srityje pirmaujančių Japonijos universitetų bei tyrimų institucijų skaičių
 ●Pasiekti, kad techninių mokslų daktaro laipsnį turintys absolventai būtų 100 proc. įdarbinti
 ●Dėmesys telekomunikacinių technologijų panaudojimui, siekiant sukurti naują maždaug 615 milijardų eurų vertės rinką
 ●Pasiekti, kad tyrimų ir mokslo investicijos sudarytų daugiau nei 4 proc. BVP (sumuojant privačias ir valstybines institucijas bei tyrimų centrus)

6. Darbo rinka, socialinė sfera, žmonės
 ●Maždaug vienu milijonu padidinti moterų darbuotojų skaičių
 ●Minimalus valandinis darbo užmokestis 7,1 euro, šalies vidurkis apie 8,8 euro už valandą
 ●Sukurti aplinką, kurioje kiekvienas galėtų saugiai pagimdyti ir išauginti vaikus
 ●Sustabdyti drastišką gyventojų skaičiaus mažėjimą, pakeliant gimstamumo rodiklius (nurodomi konkretūs skaičiai)
 ●Garantuoti, kad kiekvienas norintis po motinystės/tėvystės atostogų galėtų sugrįžti į buvusią darbo vietą
 ●Pasiekti, kad mokinių išsilavinimo lygis būtų vienas aukščiausių pasaulyje (apskaičiuojama remiantis tarptautiniais tyrimais)

7. Finansai
 ●Užimti dominuojančios Azijos rinkos pozicijas
 ●Strategijos nukreiptos į kompanijų pritaikymą globalinei konkurencijai

※valiutos keitimo kursas 113 jenų už vieną eurą

9 Komentarai »

 • www.gaijin.lt » Blog Archive » Ar Kinijos turistai užkariaus Japoniją? Japonija| Tokijas| Lietuva parašė:

  [...] skelbta anksčiau http://www.gaijin.lt tinklaraštyje, naujojoje Japonijos ekonomikos augimo strategijoje didelis [...]

 • Marius parašė:

  Manau, kad Japonijai norint kelti ekonomiką, kurti naujas rinkas ir svarbiausia – lygiaverčiai varžytis su Kinija, reikia daugiau ir giliau bendradarbiauti su ASEAN. Tik va įdomu ar ASEAN vidurinioji klasė pakankamai stipri vartojimo prekėms iš Japonijos, ir ar vidiniai ASEAN nesutarimai bei svaraus institucinio pagrindo nebuvimas duos kokių rezultatų… Bet čia tiesiog pamąstymas. Dėkui už naujieną.

 • gaijin (autorius) parašė:

  Taip ASEAN galėtų būti naudinga visam regionui. Apskritai, kalbant apie rytų Aziją ir Ramiojo vandenyno regioną, yra prikurtą įvairiausių organizacijų ir struktūrų, kitas klausimas kiek jos efektyvios.
  Pačioje Japonijoje šia tema yra daugybė minčių. Jau daug metų kalbama apie laisvosios prekybos sutartis ir gilesnį bendradarbiavimą. Tačiau čia gana stipriai koja kiša Japonijos žemės ūkio sektoriaus suinteresuotos grupės, kadangi jos užėmusios gana konservatyvią poziciją.

 • Marius parašė:

  O ko bijo ž.ū. sektorius? Pigesnės produkcijos įsileisti?

 • gaijin (autorius) parašė:

  Tikrai taip bijoma pigesnės produkcijos.
  Jeigu Japonijos teritoriją net 70 proc. sudaro kalnai, realiai dirbamos žemės nėra labai daug. Ūkininkai yra labai smulkūs. Reikėtų pasižiūrėti statistiką, bet nuvažiavus į provinciją ir plika akimi matyti kokia situacija. Konkuruoti su JAV, Kanada, Kinija, Naująja Zelandija, Australija tikrai labai sudėtinga. Tiesiog ūkių kitoki mąsteliai, vadinasi ir efektyvumas skiriasi. Dėl to pagrįstai yra baiminamasi ypač jautriuose ž.ū. sektoriuose, kaip pavyzdžiui ryžiai, konyaku ir t.t. analogiškų produktų antplūdžio iš užsienio.
  Tačiau tai nereiškia, kad japonai neimportuoja ž.ū. produkcijos iš užsienio. Importuoja ir labai labai daug – apie 60 procentų, reikalingos produkcijos.
  Visgi, kaip ir minėjau yra tam tikri sektoriai, kurie yra protekcionuojami, savo ruožtu ūkininkai turi labai stiprias savo lobistines grupes. Be to, rinkimų sistema sudėliota taip, jog kaimiškieji regionai daugiau reprezentuojami nei miestai.

 • Marius parašė:

  Įdomu. Ačiū už informaciją.

 • Paulius parašė:

  Tikslų sąrašas keliantis žavesį. Reik tikėtis, kad viską pavyks pasiekti iki terminų pabaigos. Beje, būtų įdomu sužinoti kokių konkrečių priemonių bus imtasi šiems tikslams pasiekti? Gal yra koks šaltinis anglų kalba?

 • gaijin (autorius) parašė:

  To Paulius: Dėl angliško dokumento versijos abejoju, nes čia yra parengta pagal vyriausybės vidinį dokumentą. Nebent kokie nors bakai ar kiti analitiniai centrai kažką komentavo angliškai. Tame dokumente yra išdėstyta detaliau, kokios yra planuojamos įgyvendinti priemonės.
  Aišku kai kada strategijos taip ir lieka strategijomis, nors buvusio ministro pirmininko dalis strateginių dalykų palaipsniui buvo įgyvendinti (tame tarpe turizmo sektorius). Apskritai japonai yra mėgėjai planuoti ir žvelgti į ateitį su ilgesnėmis perspektyvomis. Tik pastaruoju metu koja kiša politinės sistemos nestabilumas.

 • belpessevophy parašė:

  reikia patikrinti:)

Prašome palikite savo komentarą!

Palikite savo komentarą žemiau taip pat galima nuoroda savo svetainės. Galite prenumeruoti komentarus naudodamiesi RSS paslauga.

Rašydami komentarus išlikite kultūringi. Nenuklyskite toli nuo temos. Brukalai nepageidaujami.

Galite naudoti šiuos HTML kodus:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Šiame tinklaraštyje galima naudoti Gravatar simbolius. Galite užregistruoti savo Gravatar.

Japonija, kelionės, keliauti, bilietai, verslas, ekonomika